(Verteld vanuit de Grootvader boom, afb. links
Ik sta hier en zie de buurt veranderen wanneer ik alleen maar ouder en ouder word. Ik ben een grote paardenkastanjeboom uit de familie Zeepboom en woon hier sinds 1910; ze noemen me ook de Grootvader boom. 
Elke dag zie ik mensen hun routine volgen, wat meestal niet-stationaire activiteiten zijn. Ik heb gehoord dat de gemeente heeft gevraagd ​​om aanpassingen in de buurt Dieze-Centrum. Ze willen meer groen zien en het er een van plek maken waar mensen zich op hun gemak zullen voelen. Ze willen de bewoners uit hun huizen lokken om meer buiten te leven in de, wat wij zullen noemen, 
"The Extended Livingroom". 
Hoe kunnen we door middel van groene elementen, de bewoners meer met hun buurt laten verbinden?
Het belang van groen hebben we onderverdeeld in vier aspecten: het sociale, de gezondheid, de klimaatverandering en de biodiversiteit. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bewoners van groenere wijken meer sociale cohesie ervaren, zich daarnaast ook minder eenzaam voelen en minder vaak gebrek aan sociale steun ervaren (Maas, van Dillen, Verheij, Groenewegen , 2009). Groen in onze buurt kan voor veel verschillende functies en buitenactiviteiten zorgen, zoals sporten, spelen of wandelen met de hond, wat goed is voor onze lichamelijke gezondheid. Buiten zijn in een groene omgeving is daarbij ook goed voor onze geestelijke gezondheid, omdat het ons stressniveau verlaagt. Ander onderzoek laat zien dat buitenactiviteiten een grotere impact hebben dan binnenactiviteiten op de sociale cohesie, omdat ze beter zichtbaar zijn en daardoor toegankelijker zijn voor het leggen van contacten met de buren (Vreke, Salverda, Langers, 2010). Hieruit kunnen we concluderen dat als we in deze buurt meer groen toevoegen, de bewoners meer buiten zullen zijn, zich gezonder voelen en zich meer verbonden voelen met the extended livingroom en sociaal verbonden met elkaar.
Mensen die in wijken met minder groen wonen, kunnen meer extremere gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. In Dieze-Centrum hebben we ongeveer 8% groendekking, dit kan veel meer zijn. Omdat het weer extremer wordt, zullen we elk jaar meer hevige regen en meer hittegolven ervaren. Als we in onze buurt grotere groene oppervlakten hebben, kan het regenwater de grond zakken in in plaats van door de riolering, dit kan helpen om bij veel regen wateroverlast te beperken. Bovendien helpt een groen gebied bij om de stadstemperatuur laag te houden, onder andere staat één grote boom gelijk aan tien airconditioners op een zonnige dag. Dit komt door verdamping via de bladeren, wat ook wel 'evapotranspiratie' genoemd. (Döpp, 2011) Als we naar buiten gaan om onszelf af te koelen, zal dit ook zorgen voor een vermindering in het energieverbruik, omdat er minder ventilatie- en airconditioning systemen worden gebruikt. Ook zouden we creatieve manieren kunnen bedenken om op warme zomerdagen mensen naar buiten te lokken, bijvoorbeeld door functionele of speelse waterputten toe te voegen.

In deze extended livingroom in Dieze-Centrum wonen niet alleen menselijke bewoners, maar ook de bomen, struiken, planten en verschillende insecten en dieren. Biodiversiteit is goed voor het evenwicht in de natuur, die voor ons als mens onder meer zorgt voor voedsel, grondstoffen en schone lucht. Om van de buurt een goede leefomgeving te maken voor deze insecten zoals vlinders en bijen hebben we minimaal 10% groen nodig dat gevarieerd is en voldoende voedsel bevat, schuilplaatsen biedt en een netwerk verspreid over het gebied. (van Rooij, 2016)
Om een ​​compleet netwerk door de buurt te creëren, beginnen we met mij in het centrum, de oude Grootvader boom. Als groene aderen (green veins) stroomt het langs wandelpaden, parkeerplaatsen, kruisende wegen en gaat het verder in verschillende steegjes. Het trottoir krijgt een combinatie van gras en tegels. Het gras kan het regenwater opnemen en de tegelstructuur zorgt ervoor dat het nog goed beloopbaar is. De parkeerplaatsen zullen dezelfde structuur hebben maar dichter, de tegelstructuur zal kleiner zijn, dus bijna onzichtbaar, maar hierdoor zal het het gras beschermen wanneer er een auto parkeert. Voor de oversteekplaatsen kunnen we dezelfde groene bestrating gebruiken in de vorm van een voetgangersoversteekplaats.
Om de biodiversiteit in deze buurt mee te nemen hebben we een grote variatie aan groen nodig. Het gaat om monocultuur uit - diversiteit in, we hebben bloesem in elk seizoen nodig om genoeg voedsel te bieden en dichte beplanting voor het aanbod van schuilplaatsen voor de insecten. We hebben onderzoek gedaan naar het bestaande groen, dit bestaat voornamelijk uit grasveld en enkele bomen. We hebben de verschillende boomsoorten in kaart gebracht en tot welke familie ze behoren.
Naast de uitbreiding van bodembedekkers en bomen, missen we nog veel lagen ertussen. Geïnspireerd op de volgorde van een voedselbos hebben we een cirkelvormig groene eilanden rond bomen ontworpen. Deze eilanden kunnen over het gebied verspreid worden, verbonden worden met een boom of verbonden worden met de groene aders.
De groene aderen dragen bij aan de klimaatverandering door het groenoppervlak te vergroten. Dit netwerk inclusief het groene eiland verbetert de biodiversiteit. Het zorgt voor een betere gezondheid van de bewoners en het verbindt hen met hun buren en met hun omgeving. 
Hiermee ontstaat een basislaag voor "the extended livingroom", waar de bewoners en de natuur samenleven.
Back to Top