The Elevator experience
In mijn afstudeerproject voor de master Interior Architecture heb ik een onderzoek gedaan naar de lift. Mijn moeder is altijd bang geweest voor deze kleine ruimte, wat bij mij interesse had opgewekt. Theoretisch heb ik onderzocht hoe het ontwerp van de lift, de perceptie van gebruikers met angst kan beïnvloeden. Dit heb ik gedaan door te kijken vanuit het perspectief van de ontwerpers/ architecten en het perspectief van de gebruikers, met een focus op mensen met angst. Daarbij heb ik een persoon met angst voor liften meegenomen naar diverse specifieke liften in Nederland om deze te ervaren.  Deze ervaringen en perspectieven heb ik vergeleken op verschillende kenmerken van de lift, om te kijken waar deze elkaar vinden en wanneer er disconnecties zijn tussen deze twee universums. (Voor meer informatie over mijn paper "The Elevator experience", kun je contact met mij opnemen)
The (in)comprehensible movement
Verschillende kenmerken kwamen naar voren waardoor angsten kunnen worden opgeroepen. Waaronder de onnatuurlijk verticale beweging die je niet ziet, maar wel ervaart. Deze heb ik verder onderzocht tijdens mijn artistieke onderzoek.
​​​​​​​
 Psycholoog Jan van den Berg van angst behandelcentrum IPZO vertelde mij in een interview dat ons brein visuele houvast nodig heeft om te bewegingen te begrijpen die wij ervaren met ons evenwichtsorgaan. En als wij deze dus niet kunnen vinden, zoals in de lift, kan het voor een vervelend gevoel in je lichaam zorgen. 
Ik heb onderzocht hoe ik beweging door ruimte kan versterken of verstoren tussen ons vestibulaire systeem en de waarneming van onze zintuigen. Zoals in het interview met de psycholoog naar voren komt is het visuele erg belangrijk om de waargenomen beweging te begrijpen. Met verschillende onderzoeken die naar voren komen in de video hierboven, zie je dat ook andere zintuigen zoals horen en voelen, je verwachtingen die je creëert van de ruimte, niet-lineaire bewegingen, een vertigo effect en perspectief waarin geen horizon zichtbaar is, kunnen bijdragen aan het verstoren in het begrijpen van de beweging die je waarneemt.
Wanneer je door een gebouw heen beweegt heb je drie verschillende bewegingsmomenten, horizontaal, diagonaal en verticaal. Onze lichamelijke beweging en onze beleving ervan verschilt per bewegingsrichting, maar door het toepassen van de opgedane kennis kan je ook in de horizontale en diagonale bewegingen verstoren, of vlekkeloos versterken voor een juist prettige ervaring.
Met mijn conceptontwerp creëer ik een interactie tussen de zichtbare beweging van de gebruiker en een actie van de specifieke context, in dit geval de horizontale beweging.  ​​​​​​​
De ruimte reageert op de waargenomen beweging met optische bewegende patronen en flexibele hervormbare wanden. Hierdoor kan een beleving van verstoring of een vlekkeloze versterking van jouw moment van lichamelijke beweging worden bereikt.
Back to Top